English translated to swedish


gb
swe

literally  
  adverb
1  ordagrant, ord fõr ord
2  bokstavligt, bokstavligen, efter bokstaven;
  
token 
  substantiv
  tecken, bevis; kãnnetecken, kãnnemãrke; 
 
perimeter 
  substantiv 
  omkrets 
 
attribute  
  substantiv
  attribut; gram. äv. bestämning; utmärkande drag (egenskap) signum,
	kännetecken; symbol; tillhörighet 
 
abreast
  i bredd 
	
boggle 
  slingra sig, tveka
	
pelting rain 
  regn som öser ner

hoist	
  hissa 
	
squirrel
  ekorre 
	
caption	
  bildtext,överskrift, rubrik, 	
	

x